درباره ما

کلینیک دندانپزشکی تخصصی نور :

متعلق به مرکز درمانی نوید می باشد که در امر دندانپزشکی تخصصی با به کارگیری متخصصین حاذق در این رشته به هموطنان ارائه خدمت می نماید. این مجموعه در میدان امام شهر بوشهر واقع می باشد و شامل تمامی بخشهای تخصصی دندانپزشکی بوده که در محیطی لوکس و آرام فعالیت خود را متعاقب کلینیک های تخصصی نوید بوشهر و برازجان آغاز نموده است.